[ خلوتی درهیاهو]

 

          ازبس که، با نام و، جلوه های هنر!_       

          خودنمائی و،       

          دکـّان!_         

          به هرکجا کردند؛       

          آن شد،که تدبیر نیکپویان ِ نکته سنج ِ بی ریا!_        

          درین ( پوچ- گیر و دار) !؛       

          افتخار!_

          به بی هنری ست !.

             هاشم شریفی<< بودش >> دانمارک   03,03,2006  Helsingør