با سپاس از شما، که با تماشای این سایت؛ مرا سرافراز داشتید.      

      خواهشمندم اگر پیامی در زمینه ی سنجش، ارزیابی، ونکته گیری از سروده های من دارید؛      

      به این نشانی ِ الکترونیکی بفرستید.       boodeshsite@yahoo.com

                                                    [ نام من << بودش >> است ]                                             

                                                    مرا، << بودش >> بگو! چون؛ بود هستم !_      

                                                    چه کوهم، یا چه بوی عود هستم!...      

                                                    نه آغازو، نه انجامم روا گشت!_     

                                                    ازل را تا ابد ! موجود هستم!...      

                                                    به هر گاه و، به هرجا و، به هر جور!_      

                                                   جهان را! همچو تار و پود! هستم!.

                                                   من و، تو! جان ِ جاویدان! به تغییر!؛

                                                   چُنان دریا و، ابر و، رود! هستم!.      

                                                               هاشم شریفی << بودش >> دانمارک  09,08,1995   Helsingør